POMPY CIEPŁA

OGRZEWANIE DOMU BEZ RACHUNKÓW

Na polskim rynku jest wiele budynków, które wymagają termomodernizacji, wymiany starych nie ekologicznych i nie ekonomicznych źródeł ciepła. Powstają nowe budynki niskoenergetyczne oraz bardzo popularne staje się budownictwo pasywne. Każdy rodzaj budownictwa potrzebuje rozwiązań na miarę 21 wieku. W zależności od tego w jakim budynku mieszkamy, powinniśmy zastosować odpowiednie źródła energii, aby móc się zbliżyć do niezależności energetycznej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pompy ciepła. To źródło ciepła w 75 % wykorzystujące energię odnawialną, a jeśli połączymy pompę z fotowoltaiką uzyskamy darmowe źródło ogrzewania domu, firmy czy gospodarstwa.

NA CZYM TO POLEGA?

 

Powietrze zewnętrzne można wykorzystać do ogrzewania, a także do chłodzenia budynku. To brzmi nierealnie. Lecz nawet przy mroźnych zimach, powietrze zawiera energię, które można odebrać dzięki pompie ciepła typu powietrze/woda, a następnie użyć ją do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. Grzanie to nie jedyne zastosowanie pompy ciepła. To samo urządzenie może być wykorzystane również jako jednostka klimatyzacyjna, chłodząc dom w okresie letnim.