Fotowoltaika dla domu

WŁASNA ELEKTRONIA

Własna przydomowa elektrownia słoneczna, to korzyści obok który nie da się przejść obojętnie. Jesteśmy tu i teraz ale musimy patrzeć w przyszłość. Fotowoltaika to nie wydatek dodatkowy/niepotrzebny, to standard do jakiego musimy przywyknąć, a jeśli oprócz ochrony środowiska zaoszczędzimy, to na co czekać.

To nie jest skomplikowane.

Potrzebujemy tylko twojej decyzji. Resztę możesz powierzyć nam.

Zaprojektujemy Twoją instalację tak by spełniła Twoje oczekiwania i zabezpieczyła cię na przyszłość.

Dostarczymy najwyższej klasy komponenty a nasi montażyści wykonają instalację.

Nie musisz myśleć o dokumentacji i zgłoszeniach – wszystkim się zajmiemy.

Byś cieszył się swoją decyzją …

Jak działa instalacja

 

Legenda

1Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały o wysokim napięciu.
2Prąd z paneli trafia do inwertera który dostosowuje parametry prądu do określonych przez zakład energetyczny norm.
2W pierwszej kolejności dostosowany prąd trafia do użytku domowego – RTV, AGD, COW itp.
Nadwyżka wędruje do zakładu energetycznego.
Następnie w okresach gdy instalacja nie wytwarza prądu zakład energetyczny oddaje prąd.
Zakład energetyczny oddaje 80 %  zmagazynowanej energii.

ZALETY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

FOTOWOLTAIKA W DOGODNYCH RATACH

ART EKO we współpracy z najlepszymi bankami oferuje niskooprocentowany kredyt ratalny na finansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej. Korzystając z oferty sfinansować można nawet w 100 proc. zakup systemu fotowoltaicznego z wydłużonym terminem spłaty, tak by raty były zbliżone do dotychczasowych opłat za prąd.

Aby otrzymać finansowanie, wystarczy skontaktować się z naszym doradcą finansowym.

 

Program Mój Prąd jest ogólnopolskim programem dofinansowującym zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. W ramach tego programu osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o wypłatę 5000 zł którą można uzyskać obligatoryjnie po spełnieniu warunków formalnych. Zaplanowany budżet na lata 2019-2024 wynosi 1 mld.

II nabór w ramach programu Mój Prąd zakończył się 06.12.2020 r.

III nabór programu został zapowiedziany na pierwszą połowę 2021 roku, jednak jego warunki nie zostały jeszcze określone. Według wypowiedzi Rzecznika Prasowego NFOŚiGW rozpoczęły się już prace nad wyznaczeniem zasad kolejnej edycji programu.

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

Zakres wsparcia dofinansowaniem obejmuje wymianą starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Niezależnie jednak od zakresu przedsięwzięcie i poziomu dofinansowania na fotowoltaikę można otrzymać do 50% kosztów kwalifikowanych. Jednak nie więcej niż 5000 zł.

Z ulgi skorzystać mogą podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego. Mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki, jakie ponieśli w minionym roku podatkowym na urządzenia i usługi związane z wykonaniem przedsięwzięcia modernizacyjnego w budynku.

Całość inwestycji musi zostać zrealizowana w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym zostały poniesione pierwsze koszty. Każdy z właścicieli może odpisać do 53 tys. zł. Natomiast małżonkowie mogą łącznie skorzystać ze zmniejszenia podatku o 106 tys. zł . W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wydatki poniesione m.in. na:

  • montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
  • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
  • montaż kotła gazowego kondensacyjnego, olejowego kondensacyjnego,
  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
  • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
  • montaż pompy ciepła,
  • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego, instalacji grzewczej,
  • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne.

Odliczeniu nie podlega część wydatku sfinansowana lub dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Poniesione koszty można odliczać od dochodu w ciągu 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać w przypadku budynków będących w budowie.